سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

فريبا خاتمی

 

فيلم شناسی :   بازيگر  (۳۳) فيلم شناسی :   بازيگر  
 1. بازيگر  : (۳۳)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  عنتر و منتر (۱۳۵۵)
  ۲ -  اخم نكن سركار (۱۳۵۴)
  ۳ -  دزد سوم (۱۳۵۴)
  ۴ -  ماجراجويان خشن (۱۳۵۳)
  ۵ -  باشرف ها (۱۳۵۱)
  ۶ -  حادثه جويان (۱۳۴۹)
  ۷ -  حسن فرفره (۱۳۴۹)
  ۸ -  رضا موتوري (۱۳۴۹)
  ۹ -  ساقي (۱۳۴۹)
  ۱۰ -  قصه دلها (۱۳۴۸)
  ۱۱ -  گرفتار (۱۳۴۸)
  ۱۲ -  بازي شانس (۱۳۴۷)
  ۱۳ -  خطا كاران (۱۳۴۷)
  ۱۴ -  سر سخت (۱۳۴۷)
  ۱۵ -  حقه بازان (۱۳۴۶)
  ۱۶ -  دنياي قهرمانان (۱۳۴۶)
  ۱۷ -  زن ها و شوهرها (۱۳۴۶)
  ۱۸ -  زني به نام شراب (۱۳۴۶)
  ۱۹ -  فراري (۱۳۴۶)
  ۲۰ -  آقا دزده (۱۳۴۵)
  ۲۱ -  آقا موچول (۱۳۴۵)
  ۲۲ -  دختر كدخدا (۱۳۴۵)
  ۲۳ -  ميليونر فراري (۱۳۴۵)
  ۲۴ -  نخاله قهرمان (۱۳۴۵)
  ۲۵ -  ول معطلي (۱۳۴۵)
  ۲۶ -  دزد بانك (۱۳۴۴)
  ۲۷ -  سه تا نخاله (۱۳۴۴)
  ۲۸ -  شانس بزرگ (۱۳۴۴)
  ۲۹ -  مراد و لاله (۱۳۴۴)
  ۳۰ -  ابرام در پاريس (۱۳۴۳)
  ۳۱ -  جهنم زير پاي من (۱۳۴۳)
  ۳۲ -  شكوفه هاي اميد (۱۳۴۳)
  ۳۳ -  دوستت دارم (۱۳۴۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.