سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

خسرو پرويزی

 زندگينامه  

خسرو پرويزي متولد 1311 آبادان است. وي فعاليت هنري را سال 1332 به عنوان خبرنگار و نويسنده مجله هاي «جهان سينما» و «ستاره سينما» آغاز كرد. او كار حرفه اي در سينما را سال 1338 با نويسندگي، كارگرداني و تدوين فيلم «بي ستاره ها» آغاز كرد.

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۲۷) / نويسنده (۱۳) / طرح اوليه داستان از (۳) / مشاور فيلمنامه (۱) / تهيه كننده (۴) / عكس (۱) / تدوين (۱۸) / انتخاب موزيك (۳) / امور فني  (۱) فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   مشاور فيلمنامه   تهيه كننده   عكس   تدوين   انتخاب موزيك   امور فني  
 1. كارگردان  : (۲۷)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)(۱۳۳۰)

  ۱ -  پسرك (۱۳۵۵)
  ۲ -  چلچراغ (۱۳۵۵)
  ۳ -  چشمان بسته (۱۳۵۴)
  ۴ -  همت (۱۳۵۴)
  ۵ -  خوشگلا عوضي گرفتين (۱۳۵۳)
  ۶ -  دكتر و رقاصه (۱۳۵۳)
  ۷ -  اكبر ديلماج (۱۳۵۲)
  ۸ -  دشمن (۱۳۵۲)
  ۹ -  مرد اجاره اي (۱۳۵۱)
  ۱۰ -  مردي در طوفان (۱۳۵۱)
  ۱۱ -  پل (۱۳۵۰)
  ۱۲ -  دنيا مال منه (۱۳۵۰)
  ۱۳ -  لوطي (۱۳۵۰)
  ۱۴ -  دور دنيا با جيب خالي (۱۳۴۹)
  ۱۵ -  معجزه قلبها (۱۳۴۸)
  ۱۶ -  دنياي پوشالي (۱۳۴۷)
  ۱۷ -  سكه دورو (۱۳۴۷)
  ۱۸ -  كشتي نوح (۱۳۴۷)
  ۱۹ -  آقا دزده (۱۳۴۵)
  ۲۰ -  ببر كوهستان (۱۳۴۴)
  ۲۱ -  ولگرد قهرمان (۱۳۴۴)
  ۲۲ -  آخرين گذرگاه (۱۳۴۱)
  ۲۳ -  زمين تلخ (۱۳۴۱)
  ۲۴ -  دختري فرياد مي كشد (۱۳۴۰)
  ۲۵ -  آتش و خاكستر (۱۳۳۹)
  ۲۶ -  آرامش قبل از طوفان (۱۳۳۹)
  ۲۷ -  بي ستاره ها (۱۳۳۸)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   مشاور فيلمنامه   تهيه كننده   عكس   تدوين   انتخاب موزيك   امور فني  
 1. نويسنده  : (۱۳)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)(۱۳۳۰)

  ۱ -  چلچراغ (۱۳۵۵)
  ۲ -  دنيا مال منه (۱۳۵۰)
  ۳ -  لوطي (۱۳۵۰)
  ۴ -  دنياي پوشالي (۱۳۴۷)
  ۵ -  سكه دورو (۱۳۴۷)
  ۶ -  كشتي نوح (۱۳۴۷)
  ۷ -  آقا دزده (۱۳۴۵)
  ۸ -  ببر كوهستان (۱۳۴۴)
  ۹ -  ولگرد قهرمان (۱۳۴۴)
  ۱۰ -  دختري فرياد مي كشد (۱۳۴۰)
  ۱۱ -  آتش و خاكستر (۱۳۳۹)
  ۱۲ -  آرامش قبل از طوفان (۱۳۳۹)
  ۱۳ -  بي ستاره ها (۱۳۳۸)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   مشاور فيلمنامه   تهيه كننده   عكس   تدوين   انتخاب موزيك   امور فني  
 1. طرح اوليه داستان از  : (۳)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  همت (۱۳۵۴)
  ۲ -  اكبر ديلماج (۱۳۵۲)
  ۳ -  مرد اجاره اي (۱۳۵۱)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   مشاور فيلمنامه   تهيه كننده   عكس   تدوين   انتخاب موزيك   امور فني  
 1. مشاور فيلمنامه  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  مردي در طوفان (۱۳۵۱)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   مشاور فيلمنامه   تهيه كننده   عكس   تدوين   انتخاب موزيك   امور فني  
 1. تهيه كننده  : (۴)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  سكه دورو (۱۳۴۷)
  ۲ -  كشتي نوح (۱۳۴۷)
  ۳ -  آقا دزده (۱۳۴۵)
  ۴ -  ولگرد قهرمان (۱۳۴۴)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   مشاور فيلمنامه   تهيه كننده   عكس   تدوين   انتخاب موزيك   امور فني  
 1. عكس  : (۱)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  آقا دزده (۱۳۴۵)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   مشاور فيلمنامه   تهيه كننده   عكس   تدوين   انتخاب موزيك   امور فني  
 1. تدوين  : (۱۸)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)(۱۳۳۰)

  ۱ -  پسرك (۱۳۵۵)
  ۲ -  چلچراغ (۱۳۵۵)
  ۳ -  چشمان بسته (۱۳۵۴)
  ۴ -  همت (۱۳۵۴)
  ۵ -  خوشگلا عوضي گرفتين (۱۳۵۳)
  ۶ -  دكتر و رقاصه (۱۳۵۳)
  ۷ -  اكبر ديلماج (۱۳۵۲)
  ۸ -  دشمن (۱۳۵۲)
  ۹ -  مرد اجاره اي (۱۳۵۱)
  ۱۰ -  مردي در طوفان (۱۳۵۱)
  ۱۱ -  كشتي نوح (۱۳۴۷)
  ۱۲ -  آقا دزده (۱۳۴۵)
  ۱۳ -  ببر كوهستان (۱۳۴۴)
  ۱۴ -  آخرين گذرگاه (۱۳۴۱)
  ۱۵ -  زمين تلخ (۱۳۴۱)
  ۱۶ -  دختري فرياد مي كشد (۱۳۴۰)
  ۱۷ -  آتش و خاكستر (۱۳۳۹)
  ۱۸ -  آرامش قبل از طوفان (۱۳۳۹)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   مشاور فيلمنامه   تهيه كننده   عكس   تدوين   انتخاب موزيك   امور فني  
 1. انتخاب موزيك  : (۳)مورد
  (۱۳۴۰)(۱۳۳۰)

  ۱ -  آخرين گذرگاه (۱۳۴۱)
  ۲ -  زمين تلخ (۱۳۴۱)
  ۳ -  آرامش قبل از طوفان (۱۳۳۹)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   مشاور فيلمنامه   تهيه كننده   عكس   تدوين   انتخاب موزيك   امور فني  
 1. امور فني  : (۱)مورد
  (۱۳۳۰)

  ۱ -  آرامش قبل از طوفان (۱۳۳۹)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.