سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

فرنگيس فروهر

 زندگينامه  

 

فيلم شناسی :   بازيگر  (۴۱) فيلم شناسی :   بازيگر  
 1. بازيگر  : (۴۱)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  جهان پهلوان تختي (۱۳۷۶)
  ۲ -  پاپوش (۱۳۵۲)
  ۳ -  جنوبي (۱۳۵۲)
  ۴ -  آخرين نبرد (۱۳۵۱)
  ۵ -  آشوبگر (۱۳۵۱)
  ۶ -  اتل متل توتوله (۱۳۵۱)
  ۷ -  پخمه (۱۳۵۱)
  ۸ -  تنها مرد محله (۱۳۵۱)
  ۹ -  توبه (۱۳۵۱)
  ۱۰ -  خردجال (۱۳۵۱)
  ۱۱ -  ساحره (۱۳۵۱)
  ۱۲ -  ساعت فاجعه (۱۳۵۱)
  ۱۳ -  علي سورچي (۱۳۵۱)
  ۱۴ -  فتانه (۱۳۵۱)
  ۱۵ -  فدايي (۱۳۵۱)
  ۱۶ -  قلندر (۱۳۵۱)
  ۱۷ -  مرد (۱۳۵۱)
  ۱۸ -  نانجيب (۱۳۵۱)
  ۱۹ -  آتشپاره شهر (۱۳۵۰)
  ۲۰ -  حيدر (۱۳۵۰)
  ۲۱ -  خوشگلترين زن عالم (۱۳۵۰)
  ۲۲ -  رسواي عشق (۱۳۵۰)
  ۲۳ -  شب عروسي (۱۳۵۰)
  ۲۴ -  كاكو (۱۳۵۰)
  ۲۵ -  وحشي جنگل (۱۳۵۰)
  ۲۶ -  رقاصه شهر (۱۳۴۹)
  ۲۷ -  ستاره فروزان (۱۳۴۸)
  ۲۸ -  عشق كولي (۱۳۴۸)
  ۲۹ -  قهوه خانه قنبر (۱۳۴۸)
  ۳۰ -  گربه كور (۱۳۴۸)
  ۳۱ -  مردان روزگار (۱۳۴۸)
  ۳۲ -  بسترهاي جداگانه (۱۳۴۷)
  ۳۳ -  به اميد ديدار (۱۳۴۷)
  ۳۴ -  بيگناهي در شهر (۱۳۴۷)
  ۳۵ -  چرخ بازيگر (۱۳۴۷)
  ۳۶ -  رودخانه وحشي (۱۳۴۷)
  ۳۷ -  سنگ صبور (۱۳۴۷)
  ۳۸ -  لوطي قرن بيستم (۱۳۴۷)
  ۳۹ -  هارون و قارون (۱۳۴۶)
  ۴۰ -  شارلاتان (۱۳۴۵)
  ۴۱ -  گنجينه سليمان (۱۳۴۵)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.