سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

علی اكبر مهدوی فر

 

فيلم شناسی :   بازيگر  (۴۸) فيلم شناسی :   بازيگر  
 1. بازيگر  : (۴۸)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)(۱۳۳۰)

  ۱ -  امشب اشكي مي ريزد (۱۳۵۷)
  ۲ -  هجرت (۱۳۵۷)
  ۳ -  پرستوهاي عاشق (۱۳۵۶)
  ۴ -  خاتون (۱۳۵۶)
  ۵ -  دو كله شق (۱۳۵۶)
  ۶ -  صبح خاكستر (۱۳۵۶)
  ۷ -  صمد در راه اژدها (۱۳۵۶)
  ۸ -  مشكل آقاي اعتماد (۱۳۵۶)
  ۹ -  بت (۱۳۵۵)
  ۱۰ -  بيدار در شهر (۱۳۵۵)
  ۱۱ -  پسرك (۱۳۵۵)
  ۱۲ -  جايزه (۱۳۵۵)
  ۱۳ -  راز (۱۳۵۵)
  ۱۴ -  ستيز (۱۳۵۵)
  ۱۵ -  سينه چاك (۱۳۵۵)
  ۱۶ -  شير خفته (۱۳۵۵)
  ۱۷ -  غرور و تعصب (۱۳۵۵)
  ۱۸ -  مادر جونم عاشق شده (۱۳۵۵)
  ۱۹ -  ميهمان (۱۳۵۵)
  ۲۰ -  پاشنه طلا (۱۳۵۴)
  ۲۱ -  دختر نگو، بلا بگو (۱۳۵۴)
  ۲۲ -  رقيب (۱۳۵۴)
  ۲۳ -  زيباي پررو (۱۳۵۴)
  ۲۴ -  شاهرگ (۱۳۵۴)
  ۲۵ -  آقا رضاي گل (۱۳۵۳)
  ۲۶ -  الكي خوش (۱۳۵۳)
  ۲۷ -  سازش (۱۳۵۳)
  ۲۸ -  گوزنها (۱۳۵۳)
  ۲۹ -  باجناق (۱۳۵۲)
  ۳۰ -  تنگسير (۱۳۵۲)
  ۳۱ -  حريص (۱۳۵۲)
  ۳۲ -  رو سياه (۱۳۵۲)
  ۳۳ -  كاكا سياه (۱۳۵۲)
  ۳۴ -  نامحرم (۱۳۵۲)
  ۳۵ -  استوار و پاسبان (۱۳۵۱)
  ۳۶ -  بابا نان داد (۱۳۵۱)
  ۳۷ -  حسن سياه (۱۳۵۱)
  ۳۸ -  رضا هفت خط (۱۳۵۱)
  ۳۹ -  عباسه و جعفر برمكي (۱۳۵۱)
  ۴۰ -  هميشه قهرمان (۱۳۵۱)
  ۴۱ -  براي كه قلب ها مي تپد (۱۳۵۰)
  ۴۲ -  يك چمدان سكس (۱۳۵۰)
  ۴۳ -  بهرام شيردل (۱۳۴۷)
  ۴۴ -  چهار درويش (۱۳۴۷)
  ۴۵ -  شكار شوهر (۱۳۴۷)
  ۴۶ -  غم ها و شادي ها (۱۳۴۶)
  ۴۷ -  ستاره اي چشمك زد (۱۳۴۲)
  ۴۸ -  دزدان معدن (۱۳۳۵)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.