سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

حسن شيرازی

 

فيلم شناسی :   نويسنده (۱) / بازيگر (۱) / خواننده  (۱) فيلم شناسی :   نويسنده   بازيگر   خواننده  
 1. نويسنده  : (۱)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  دو دل و يك دلبر (۱۳۴۸)


 فيلم شناسی :   نويسنده   بازيگر   خواننده  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  بوي پيراهن يوسف (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   نويسنده   بازيگر   خواننده  
 1. خواننده  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  تيغ آفتاب (۱۳۶۹)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.