سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

حيدرعلی عمرانی

 

فيلم شناسی :   برنامه ريز (۱) / بازيگر (۱) / تهيه كننده (۱) / مدير توليد (۴) / دستيار توليد  (۱) فيلم شناسی :   برنامه ريز   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   دستيار توليد  
 1. برنامه ريز  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  جستجوگر (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   دستيار توليد  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  ساغر (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   دستيار توليد  
 1. تهيه كننده  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  رقص خاك (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   دستيار توليد  
 1. مدير توليد  : (۴)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  كودكانه (۱۳۸۱)
  ۲ -  ساغر (۱۳۷۶)
  ۳ -  رقص خاك (۱۳۷۰)
  ۴ -  بازي بزرگان (۱۳۶۹)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   دستيار توليد  
 1. دستيار توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  زندگي و ديگر هيچ (۱۳۷۰)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.