سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

مارال جيرانی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۱) / طراح صحنه و لباس (۳) / طراح لباس (۱۰) / گروه صحنه و لباس (۱) / دستيار صحنه و لباس  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   طراح صحنه و لباس   طراح لباس   گروه صحنه و لباس   دستيار صحنه و لباس  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  سالهاي خاكستري (۱۳۶۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   طراح صحنه و لباس   طراح لباس   گروه صحنه و لباس   دستيار صحنه و لباس  
 1. طراح صحنه و لباس  : (۳)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  من مادر هستم (۱۳۹۰)
  ۲ -  آخرين سرقت (۱۳۸۹)
  ۳ -  قصه پريا (۱۳۸۹)


 فيلم شناسی :   بازيگر   طراح صحنه و لباس   طراح لباس   گروه صحنه و لباس   دستيار صحنه و لباس  
 1. طراح لباس  : (۱۰)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  بي همه چيز (۱۳۹۹)
  ۲ -  خائن کشي (۱۳۹۹)
  ۳ -  تومان (۱۳۹۸)
  ۴ -  خروج (۱۳۹۸)
  ۵ -  آشفته گي (۱۳۹۷)
  ۶ -  پيلوت (۱۳۹۶)
  ۷ -  چهار راه استانبول (۱۳۹۶)
  ۸ -  مغزهاي كوچك زنگ زده (۱۳۹۶)
  ۹ -  هت تريك (۱۳۹۶)
  ۱۰ -  خفه‌گي (۱۳۹۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   طراح صحنه و لباس   طراح لباس   گروه صحنه و لباس   دستيار صحنه و لباس  
 1. گروه صحنه و لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  پارك وي (۱۳۸۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   طراح صحنه و لباس   طراح لباس   گروه صحنه و لباس   دستيار صحنه و لباس  
 1. دستيار صحنه و لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  سالاد فصل (۱۳۸۳)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.