سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

محمدعلی مياندار

 زندگينامه  

وي در سال 1327 در شهر اصفهان متولد شد.

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۱) / نويسنده (۱) / بازيگر (۴) / با تشكر از  (۱) فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   با تشكر از  
 1. كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  شما فرشته ايد (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   با تشكر از  
 1. نويسنده  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  شما فرشته ايد (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   با تشكر از  
 1. بازيگر  : (۴)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  ديگري (۱۳۸۸)
  ۲ -  سفر بخير (۱۳۷۳)
  ۳ -  جعفرخان از فرنگ برگشته (۱۳۶۶)
  ۴ -  شازده احتجاب (۱۳۵۳)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   با تشكر از  
 1. با تشكر از  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  چون باد (۱۳۶۷)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.