سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

حسن انصاريان

 

فيلم شناسی :   دستيار كارگردان (۱) / بازيگردان (۱) / نويسنده (۶) / طرح اوليه داستان از (۱) / پرداخت نهايي (۱) / شعر  (۱) فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   پرداخت نهايي   شعر  
 1. دستيار كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  تماس (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   پرداخت نهايي   شعر  
 1. بازيگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  عروس فراري (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   پرداخت نهايي   شعر  
 1. نويسنده  : (۶)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  نازنين (۱۳۹۲)
  ۲ -  سلام بر عشق (۱۳۸۸)
  ۳ -  كلاغ پر (۱۳۸۶)
  ۴ -  گيس بريده (۱۳۸۵)
  ۵ -  مهمان (۱۳۸۵)
  ۶ -  عروس فراري (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   پرداخت نهايي   شعر  
 1. طرح اوليه داستان از  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  سه درجه تب (۱۳۸۹)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   پرداخت نهايي   شعر  
 1. پرداخت نهايي  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  هدف اصلي (۱۳۸۵)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   پرداخت نهايي   شعر  
 1. شعر  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  عروس فراري (۱۳۸۳)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.