سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

منوچهر گودرزی

 

فيلم شناسی :   آهنگساز (۱) / نوازنده  (۳۶) فيلم شناسی :   آهنگساز   نوازنده  
 1. آهنگساز  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  رنگين كمان (۱۳۵۰)


 فيلم شناسی :   آهنگساز   نوازنده  
 1. نوازنده  : (۳۶)مورد
  (۱۳۶۰)(۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  شب بيست و نهم (۱۳۶۸)
  ۲ -  حلقه هاي ازدواج (۱۳۵۶)
  ۳ -  بابا گلي به جمالت (۱۳۵۵)
  ۴ -  جايزه (۱۳۵۵)
  ۵ -  قادر (۱۳۵۵)
  ۶ -  پاشنه طلا (۱۳۵۴)
  ۷ -  جنجال (۱۳۵۴)
  ۸ -  سارق (۱۳۵۴)
  ۹ -  مادر دوستت دارم (۱۳۵۴)
  ۱۰ -  نيزار (۱۳۵۴)
  ۱۱ -  آقاي جاهل (۱۳۵۲)
  ۱۲ -  پاپوش (۱۳۵۲)
  ۱۳ -  تيغ آفتاب (۱۳۵۲)
  ۱۴ -  حريص (۱۳۵۲)
  ۱۵ -  كاكا سياه (۱۳۵۲)
  ۱۶ -  خاطرخواه (۱۳۵۱)
  ۱۷ -  شير بها (۱۳۵۱)
  ۱۸ -  عباسه و جعفر برمكي (۱۳۵۱)
  ۱۹ -  فاتح دلها (۱۳۵۱)
  ۲۰ -  فتانه (۱۳۵۱)
  ۲۱ -  فرار از زندگي (۱۳۵۱)
  ۲۲ -  گذر اكبر (۱۳۵۱)
  ۲۳ -  مرد (۱۳۵۱)
  ۲۴ -  بده در راه خدا (۱۳۵۰)
  ۲۵ -  براي كه قلب ها مي تپد (۱۳۵۰)
  ۲۶ -  خوشگل محله (۱۳۵۰)
  ۲۷ -  رسواي عشق (۱۳۵۰)
  ۲۸ -  يك خوشگل و هزار مشكل (۱۳۵۰)
  ۲۹ -  يك مرد يك شهر (۱۳۵۰)
  ۳۰ -  گردباد زندگي (۱۳۴۷)
  ۳۱ -  جاده زرين سمرقند (۱۳۴۶)
  ۳۲ -  حقه بازان (۱۳۴۶)
  ۳۳ -  غم ها و شادي ها (۱۳۴۶)
  ۳۴ -  مرد دو چهره (۱۳۴۶)
  ۳۵ -  حاتم طائي (۱۳۴۵)
  ۳۶ -  شوخي نكن دلخور مي شم (۱۳۴۵)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.