سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

مريم صفايی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۴) / مدير توليد (۲) / دستيار توليد  (۲) فيلم شناسی :   بازيگر   مدير توليد   دستيار توليد  
 1. بازيگر  : (۴)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  ساده لوح (۱۳۷۰)
  ۲ -  دخترم سحر (۱۳۶۸)
  ۳ -  راز كوكب (۱۳۶۸)
  ۴ -  شب بيست و نهم (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير توليد   دستيار توليد  
 1. مدير توليد  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  اشنوگل (۱۳۹۵)
  ۲ -  پنجشنبه آخر ماه (۱۳۹۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير توليد   دستيار توليد  
 1. دستيار توليد  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  به كبودي ياس (۱۳۸۷)
  ۲ -  شب حورا (۱۳۸۶)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.