سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

احمد باقری

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۳) / گروه تداركات (۱) / دستيار تداركات (۳) / حمل و نقل (۴) / گروه فني  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   گروه تداركات   دستيار تداركات   حمل و نقل   گروه فني  
 1. بازيگر  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  ستاره ها (جلد 3: ستاره بود) (۱۳۸۴)
  ۲ -  اشك و لبخند (۱۳۷۳)
  ۳ -  هشت و نيم شب (۱۳۶۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه تداركات   دستيار تداركات   حمل و نقل   گروه فني  
 1. گروه تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  بانوي من (۱۳۸۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه تداركات   دستيار تداركات   حمل و نقل   گروه فني  
 1. دستيار تداركات  : (۳)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  اشك و لبخند (۱۳۷۳)
  ۲ -  زير بامهاي شهر (۱۳۶۸)
  ۳ -  سفر عشق (۱۳۶۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه تداركات   دستيار تداركات   حمل و نقل   گروه فني  
 1. حمل و نقل  : (۴)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  ستاره ها (جلد 1: ستاره مي شود) (۱۳۸۴)
  ۲ -  ستاره ها (جلد 2: ستاره است) (۱۳۸۴)
  ۳ -  ستاره ها (جلد 3: ستاره بود) (۱۳۸۴)
  ۴ -  انتخاب (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه تداركات   دستيار تداركات   حمل و نقل   گروه فني  
 1. گروه فني  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  هشت و نيم شب (۱۳۶۵)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.