سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

عبداله غيابی

 زندگينامه  

عبدالله غيابي، فعاليت سينمايي را به عنوان دستياري كارگردان آغاز كرد.

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۴) / دستيار كارگردان (۲) / نويسنده (۳) / بازيگر (۱) / خواننده (۱) / با تشكر از (۱) / امور فني  (۱) فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   نويسنده   بازيگر   خواننده   با تشكر از   امور فني  
 1. كارگردان  : (۴)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  سه نفر روي خط (۱۳۵۵)
  ۲ -  ميراث (۱۳۵۵)
  ۳ -  موسرخه (۱۳۵۳)
  ۴ -  كيفر (۱۳۵۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   نويسنده   بازيگر   خواننده   با تشكر از   امور فني  
 1. دستيار كارگردان  : (۲)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  بلوچ (۱۳۵۱)
  ۲ -  رشيد (۱۳۵۰)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   نويسنده   بازيگر   خواننده   با تشكر از   امور فني  
 1. نويسنده  : (۳)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  سه نفر روي خط (۱۳۵۵)
  ۲ -  ميراث (۱۳۵۵)
  ۳ -  كيفر (۱۳۵۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   نويسنده   بازيگر   خواننده   با تشكر از   امور فني  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  بلوچ (۱۳۵۱)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   نويسنده   بازيگر   خواننده   با تشكر از   امور فني  
 1. خواننده  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  ميراث (۱۳۵۵)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   نويسنده   بازيگر   خواننده   با تشكر از   امور فني  
 1. با تشكر از  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  محكومين (۱۳۶۶)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   نويسنده   بازيگر   خواننده   با تشكر از   امور فني  
 1. امور فني  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  دشنه (۱۳۵۱)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.