سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

امير حدسنی

 

فيلم شناسی :   دستيار كارگردان (۱) / منشي صحنه (۱) / فيلمبردار پشت صحنه (۱) / كارگردان صحنه (۱) / جامه دار (۱) / با تشكر از  (۱) فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   منشي صحنه   فيلمبردار پشت صحنه   كارگردان صحنه   جامه دار   با تشكر از  
 1. دستيار كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  شهر در دست بچه ها (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   منشي صحنه   فيلمبردار پشت صحنه   كارگردان صحنه   جامه دار   با تشكر از  
 1. منشي صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  اُ - منفي (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   منشي صحنه   فيلمبردار پشت صحنه   كارگردان صحنه   جامه دار   با تشكر از  
 1. فيلمبردار پشت صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  آخرين شناسايي (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   منشي صحنه   فيلمبردار پشت صحنه   كارگردان صحنه   جامه دار   با تشكر از  
 1. كارگردان صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  ردپايي بر شن (۱۳۶۶)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   منشي صحنه   فيلمبردار پشت صحنه   كارگردان صحنه   جامه دار   با تشكر از  
 1. جامه دار  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  در جستجوي قهرمان (۱۳۶۷)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   منشي صحنه   فيلمبردار پشت صحنه   كارگردان صحنه   جامه دار   با تشكر از  
 1. با تشكر از  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  پرنده آهنين (۱۳۷۰)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.