سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

رضا عطارزاده

 

فيلم شناسی :   فيلمبردار (۲) / تدوين (۲) / انتخاب موزيك (۱) / با تشكر از  (۱) فيلم شناسی :   فيلمبردار   تدوين   انتخاب موزيك   با تشكر از  
 1. فيلمبردار  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  پرواز در پرواز (۱۳۷۱)
  ۲ -  تولد (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   فيلمبردار   تدوين   انتخاب موزيك   با تشكر از  
 1. تدوين  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  پرواز در پرواز (۱۳۷۱)
  ۲ -  تولد (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   فيلمبردار   تدوين   انتخاب موزيك   با تشكر از  
 1. انتخاب موزيك  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  پرواز در پرواز (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   فيلمبردار   تدوين   انتخاب موزيك   با تشكر از  
 1. با تشكر از  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  دوئل (۱۳۸۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.