سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

اميرحسين قهرايی

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۱) / دستيار كارگردان (۱) / بازيگر  (۲) فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   بازيگر  
 1. كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  بازيوو (۱۳۹۸)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   بازيگر  
 1. دستيار كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  زمان از دست رفته (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   بازيگر  
 1. بازيگر  : (۲)مورد
  (۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  سفر جادويي (۱۳۶۹)
  ۲ -  خانه آقاي حقدوست (۱۳۵۹)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.