سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

يداله شيراندامی

 

فيلم شناسی :   دستيار كارگردان (۱) / بازيگر  (۵۴) فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر  
 1. دستيار كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  مرد دو چهره (۱۳۴۶)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر  
 1. بازيگر  : (۵۴)مورد
  (۱۳۶۰)(۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  همه فرزندان من (۱۳۶۳)
  ۲ -  اُكِي مستر (۱۳۵۷)
  ۳ -  مشت مرد (۱۳۵۷)
  ۴ -  اشك رقاصه (۱۳۵۶)
  ۵ -  تازه عروس (۱۳۵۶)
  ۶ -  جاي امن (۱۳۵۶)
  ۷ -  حرمت رفيق (۱۳۵۶)
  ۸ -  فرياد عشق (۱۳۵۶)
  ۹ -  فقط آقا مهدي مي تونه (۱۳۵۶)
  ۱۰ -  قول مرد (۱۳۵۶)
  ۱۱ -  مرد خدا (۱۳۵۶)
  ۱۲ -  تنهايي (۱۳۵۵)
  ۱۳ -  راز (۱۳۵۵)
  ۱۴ -  ولي نعمت (۱۳۵۵)
  ۱۵ -  آلوده (۱۳۵۴)
  ۱۶ -  انگشت نما (۱۳۵۴)
  ۱۷ -  تعصب (۱۳۵۴)
  ۱۸ -  فرار از حجله (۱۳۵۴)
  ۱۹ -  هم قسم (۱۳۵۴)
  ۲۰ -  آب توبه (۱۳۵۳)
  ۲۱ -  خوشگلا عوضي گرفتين (۱۳۵۳)
  ۲۲ -  دختران بلا، مردان ناقلا (۱۳۵۳)
  ۲۳ -  شوهر كرايه اي (۱۳۵۳)
  ۲۴ -  كوثر (۱۳۵۳)
  ۲۵ -  پاپوش (۱۳۵۲)
  ۲۶ -  تيغ آفتاب (۱۳۵۲)
  ۲۷ -  خوشگذران (۱۳۵۲)
  ۲۸ -  رو سياه (۱۳۵۲)
  ۲۹ -  سر طلايي (۱۳۵۲)
  ۳۰ -  قصه ماهان (۱۳۵۲)
  ۳۱ -  مصطفي لره (۱۳۵۲)
  ۳۲ -  تنها مرد محله (۱۳۵۱)
  ۳۳ -  جهنم + من (۱۳۵۱)
  ۳۴ -  شير توشير (۱۳۵۱)
  ۳۵ -  عطش (۱۳۵۱)
  ۳۶ -  قلندر (۱۳۵۱)
  ۳۷ -  گذر اكبر (۱۳۵۱)
  ۳۸ -  نواب (۱۳۵۱)
  ۳۹ -  سه قاپ (۱۳۵۰)
  ۴۰ -  عزيز قرقي (۱۳۵۰)
  ۴۱ -  عمو يادگار (۱۳۵۰)
  ۴۲ -  فرياد (۱۳۵۰)
  ۴۳ -  قلاب (۱۳۵۰)
  ۴۴ -  كاكو (۱۳۵۰)
  ۴۵ -  حسن كچل (۱۳۴۹)
  ۴۶ -  امشب دختري مي ميرد (۱۳۴۸)
  ۴۷ -  بهشت دور نيست (۱۳۴۸)
  ۴۸ -  الماس 33 (۱۳۴۶)
  ۴۹ -  مرد دو چهره (۱۳۴۶)
  ۵۰ -  آقا دزده (۱۳۴۵)
  ۵۱ -  شارلاتان (۱۳۴۵)
  ۵۲ -  نبرد غول ها (۱۳۴۴)
  ۵۳ -  ولگرد قهرمان (۱۳۴۴)
  ۵۴ -  قانون زندگي (۱۳۴۳)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.