سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

حبيب محمودی

 

فيلم شناسی :   طراح لباس (۳) / مسئول لباس (۲) / مسئول دوخت لباس  (۳) فيلم شناسی :   طراح لباس   مسئول لباس   مسئول دوخت لباس  
 1. طراح لباس  : (۳)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  حمله خرچنگها (۱۳۷۱)
  ۲ -  سردار جنگل (۱۳۶۲)
  ۳ -  ميرزا كوچك خان (۱۳۶۲)


 فيلم شناسی :   طراح لباس   مسئول لباس   مسئول دوخت لباس  
 1. مسئول لباس  : (۲)مورد
  (۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  كاني مانگا (۱۳۶۶)
  ۲ -  قلندر (۱۳۵۱)


 فيلم شناسی :   طراح لباس   مسئول لباس   مسئول دوخت لباس  
 1. مسئول دوخت لباس  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  مسيح (۱۳۸۴)
  ۲ -  حمله خرچنگها (۱۳۷۱)
  ۳ -  هي جو (۱۳۶۷)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.