سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

اله وردی عبدالهی

 

فيلم شناسی :   مسئول لباس (۲) / مسئول دوخت لباس  (۴) فيلم شناسی :   مسئول لباس   مسئول دوخت لباس  
 1. مسئول لباس  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  فرزند صبح (۱۳۸۷)
  ۲ -  مرگ پلنگ (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   مسئول لباس   مسئول دوخت لباس  
 1. مسئول دوخت لباس  : (۴)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  ازدواج صورتي (۱۳۸۳)
  ۲ -  ساراي (۱۳۷۶)
  ۳ -  مرگ پلنگ (۱۳۶۸)
  ۴ -  سفير (۱۳۶۱)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.