سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

جواد جعفرقلی زاده

  تاريخ و محل تولد
شانزدهم ارديبهشت ماه سال 1349
اروميه

 زندگينامه  

جواد جعفرقلي زاده متولد 1349 اروميه، داراي مدرك ديپلم است. وي فعاليت سينمايي خود را با بازي در فيلم «جاي امن» به كارگرداني مجتبي راعي تجربه كرد.

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۲) / مدير توليد (۳) / جانشين مدير توليد (۱) / دستيار تهيه كننده (۱) / دستيار توليد (۵) / مدير تداركات (۲) / تداركات (۱) / تداركات نظامي (۳) / گروه تداركات (۱) / با تشكر از  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   مدير توليد   جانشين مدير توليد   دستيار تهيه كننده   دستيار توليد   مدير تداركات   تداركات   تداركات نظامي   گروه تداركات   با تشكر از  
 1. بازيگر  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  آخرين نبرد (۱۳۷۶)
  ۲ -  جاي امن (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير توليد   جانشين مدير توليد   دستيار تهيه كننده   دستيار توليد   مدير تداركات   تداركات   تداركات نظامي   گروه تداركات   با تشكر از  
 1. مدير توليد  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  آن سوي رودخانه (۱۳۸۷)
  ۲ -  يك وجب از آسمان (۱۳۸۷)
  ۳ -  بچه هاي ابدي (۱۳۸۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير توليد   جانشين مدير توليد   دستيار تهيه كننده   دستيار توليد   مدير تداركات   تداركات   تداركات نظامي   گروه تداركات   با تشكر از  
 1. جانشين مدير توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  زاگرس (۱۳۸۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير توليد   جانشين مدير توليد   دستيار تهيه كننده   دستيار توليد   مدير تداركات   تداركات   تداركات نظامي   گروه تداركات   با تشكر از  
 1. دستيار تهيه كننده  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  خاله سوسكه (۱۳۸۸)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير توليد   جانشين مدير توليد   دستيار تهيه كننده   دستيار توليد   مدير تداركات   تداركات   تداركات نظامي   گروه تداركات   با تشكر از  
 1. دستيار توليد  : (۵)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  بيد مجنون (۱۳۸۳)
  ۲ -  خداحافظ رفيق (اپيزود اول، خداحافظ رفيق) (۱۳۸۲)
  ۳ -  شاه خاموش (۱۳۸۲)
  ۴ -  مارمولك (۱۳۸۲)
  ۵ -  آخرين نبرد (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير توليد   جانشين مدير توليد   دستيار تهيه كننده   دستيار توليد   مدير تداركات   تداركات   تداركات نظامي   گروه تداركات   با تشكر از  
 1. مدير تداركات  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  چوري (۱۳۷۹)
  ۲ -  آخرين نبرد (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير توليد   جانشين مدير توليد   دستيار تهيه كننده   دستيار توليد   مدير تداركات   تداركات   تداركات نظامي   گروه تداركات   با تشكر از  
 1. تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  آن سوي آينه (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير توليد   جانشين مدير توليد   دستيار تهيه كننده   دستيار توليد   مدير تداركات   تداركات   تداركات نظامي   گروه تداركات   با تشكر از  
 1. تداركات نظامي  : (۳)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  چشم عقاب (۱۳۷۷)
  ۲ -  حرفه اي (۱۳۷۵)
  ۳ -  كمين (۱۳۷۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير توليد   جانشين مدير توليد   دستيار تهيه كننده   دستيار توليد   مدير تداركات   تداركات   تداركات نظامي   گروه تداركات   با تشكر از  
 1. گروه تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  جاي امن (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير توليد   جانشين مدير توليد   دستيار تهيه كننده   دستيار توليد   مدير تداركات   تداركات   تداركات نظامي   گروه تداركات   با تشكر از  
 1. با تشكر از  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  روزي كه خواستگار آمد (۱۳۷۵)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.