سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

پرويز سليمانی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۲) / تداركات (۱) / دستيار جلوه هاي ويژه (۲) / لابراتوار (۲) / ناظر نظامي (۱) / امور فني  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   تداركات   دستيار جلوه هاي ويژه   لابراتوار   ناظر نظامي   امور فني  
 1. بازيگر  : (۲)مورد
  (۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  عياران و طراران (۱۳۶۴)
  ۲ -  فاصله (۱۳۵۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تداركات   دستيار جلوه هاي ويژه   لابراتوار   ناظر نظامي   امور فني  
 1. تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  مادر (۱۳۶۳)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تداركات   دستيار جلوه هاي ويژه   لابراتوار   ناظر نظامي   امور فني  
 1. دستيار جلوه هاي ويژه  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  احضار شدگان (۱۳۸۶)
  ۲ -  پيك نيك در ميدان جنگ (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تداركات   دستيار جلوه هاي ويژه   لابراتوار   ناظر نظامي   امور فني  
 1. لابراتوار  : (۲)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  آرامش در حضور ديگران (۱۳۵۱)
  ۲ -  آزار سرخ (۱۳۵۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تداركات   دستيار جلوه هاي ويژه   لابراتوار   ناظر نظامي   امور فني  
 1. ناظر نظامي  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  مرزي براي زندگي (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تداركات   دستيار جلوه هاي ويژه   لابراتوار   ناظر نظامي   امور فني  
 1. امور فني  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  آزار سرخ (۱۳۵۰)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.