سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

محمد مردانی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۳) / تداركات (۱) / گروه فني (۱) / امور فني  (۲) فيلم شناسی :   بازيگر   تداركات   گروه فني   امور فني  
 1. بازيگر  : (۳)مورد
  (۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  مشت (۱۳۶۳)
  ۲ -  پرستش (۱۳۵۷)
  ۳ -  بنده خدا (۱۳۵۳)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تداركات   گروه فني   امور فني  
 1. تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  فرمان (۱۳۶۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تداركات   گروه فني   امور فني  
 1. گروه فني  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  مدار بسته (۱۳۶۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تداركات   گروه فني   امور فني  
 1. امور فني  : (۲)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  آب توبه (۱۳۵۳)
  ۲ -  خيالاتي (۱۳۵۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.