سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

فريدون گله

 زندگينامه  

فريدون گله فارغ التحصيل دانشكده ادبيات دانشگاه مشهد و هنرها ي دراماتيك دانشگاه نيويورك مي باشد. او به جز در فيلم «شب فر شتگان» (1347) كه آن را بيش تر اثر دست محمدرضا فاضلي مي داند در فيلم هاي «دشنه» (1351) «زير پوست» (1353) «كندو» (1354) «ماه عسل» (1355) و فيلمنامه «جمعه» (1356) به فيلم سازان موج سوم نزديك است مثل «سالار مردان» (1374) «خشم عقاب ها» (1349) «جان سخت» (1350) «شيربها» (1351) و «جناق» (1352) «آقا رضاي گل» (1353) و «ماشين مشتي ممدلي» (1353) در جهت منفي او را به كل از اين جريان دور و به جرگه سازندگان فيلم فارسي نزديك مي سازد. گله پس از «ماه عسل»، كه خودش مي گو يد نام انتخابي اش «ماه منعكس» بود، فيلم ديگري در ايران نساخت. سال 1356 به آمريكا رفت تا محصول مشتركي با نام «سبز خفته» با سرمايه گذاران آمريكايي بسازد. وزارت فرهنگ و هنر در اين فيلم شريك شد گله به ناچار، مدتي دفتر توليد و پخش فيلمي را اداره كرد و وقتي درصدد بود فيلم «ديروزي» را به طور مشترك تهيه كند و صحنه هايي از فيلم را هم گرفته بود، در سال 1361 به علت بيماري پدرش به ايران بازگشت تا ريشه ها و تعلقاتش را فراموش نكند. در فاصله اي كه در ايران نبود انقلاب شده بود و گفته مي شود از مجموع هفت يا هشت فيلمنامه اي كه از او در «بيناد ميثاقيه» بود و بعد از مصادره به «بنياد سينمايي فارابي» واگذار شد، حدود پنج فيلمنامه اش با نام «ديگران» تصويب و با قيمت هاي كلاني به فروش رسيد. در همين سال ها مسئولان امور سينمايي از او خواستند كه فعاليت هاي سينمايي اش را پي بگيرد كه او هم شرايط خودش را اعلام و به نتيجه مشخصي نرسيد.

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۷) / نويسنده (۲۹) / طرح اوليه داستان از (۳) / مشاور فيلمنامه (۱) / تدوين  (۲) فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   مشاور فيلمنامه   تدوين  
 1. كارگردان  : (۷)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  ماه عسل (۱۳۵۵)
  ۲ -  كندو (۱۳۵۴)
  ۳ -  مهرگياه (۱۳۵۴)
  ۴ -  زير پوست شب (۱۳۵۳)
  ۵ -  دشنه (۱۳۵۱)
  ۶ -  كافر (۱۳۵۱)
  ۷ -  شب فرشتگان (۱۳۴۷)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   مشاور فيلمنامه   تدوين  
 1. نويسنده  : (۲۹)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  جمعه (۱۳۵۶)
  ۲ -  ماه عسل (۱۳۵۵)
  ۳ -  دزد سوم (۱۳۵۴)
  ۴ -  كندو (۱۳۵۴)
  ۵ -  مهرگياه (۱۳۵۴)
  ۶ -  آب توبه (۱۳۵۳)
  ۷ -  زير پوست شب (۱۳۵۳)
  ۸ -  ماشين مشتي ممدلي (۱۳۵۳)
  ۹ -  باجناق (۱۳۵۲)
  ۱۰ -  مصطفي لره (۱۳۵۲)
  ۱۱ -  دشنه (۱۳۵۱)
  ۱۲ -  شير بها (۱۳۵۱)
  ۱۳ -  كافر (۱۳۵۱)
  ۱۴ -  جان سخت (۱۳۵۰)
  ۱۵ -  حيدر (۱۳۵۰)
  ۱۶ -  درختان ايستاده مي ميرند (۱۳۵۰)
  ۱۷ -  دلقك ها (۱۳۵۰)
  ۱۸ -  ديوار شيشه اي (۱۳۵۰)
  ۱۹ -  رضا چلچله (۱۳۵۰)
  ۲۰ -  ماجراي يك دزد (۱۳۵۰)
  ۲۱ -  معركه (۱۳۵۰)
  ۲۲ -  وحشي جنگل (۱۳۵۰)
  ۲۳ -  خشم عقابها (۱۳۴۹)
  ۲۴ -  كوچه مردها (۱۳۴۹)
  ۲۵ -  مريد حق (۱۳۴۹)
  ۲۶ -  دنياي آبي (۱۳۴۸)
  ۲۷ -  سالار مردان (۱۳۴۷)
  ۲۸ -  شب فرشتگان (۱۳۴۷)
  ۲۹ -  قهرمان شهر ما (۱۳۴۶)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   مشاور فيلمنامه   تدوين  
 1. طرح اوليه داستان از  : (۳)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  سراب (۱۳۵۲)
  ۲ -  كوچه مردها (۱۳۴۹)
  ۳ -  خشم كولي (۱۳۴۷)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   مشاور فيلمنامه   تدوين  
 1. مشاور فيلمنامه  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  رضا چلچله (۱۳۵۰)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   مشاور فيلمنامه   تدوين  
 1. تدوين  : (۲)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  مهرگياه (۱۳۵۴)
  ۲ -  زير پوست شب (۱۳۵۳)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.