سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

علی قاضی

 

فيلم شناسی :   دستيار دوم فيلمبردار (۱) / مدير فيلمبرداري (۹) / نورپرداز (۱) / دستيار فيلمبردار (۳) / گروه فني فيلمبرداري  (۱) فيلم شناسی :   دستيار دوم فيلمبردار   مدير فيلمبرداري   نورپرداز   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري  
 1. دستيار دوم فيلمبردار  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  درباره الي (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   دستيار دوم فيلمبردار   مدير فيلمبرداري   نورپرداز   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري  
 1. مدير فيلمبرداري  : (۹)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  قهرمان (۱۳۹۹)
  ۲ -  روز صفر (۱۳۹۸)
  ۳ -  مسخره باز (۱۳۹۷)
  ۴ -  در وجه حامل (۱۳۹۶)
  ۵ -  شاه كش (۱۳۹۶)
  ۶ -  ويلايي ها (۱۳۹۵)
  ۷ -  يك روز بخصوص (۱۳۹۵)
  ۸ -  ابد و يك روز (۱۳۹۴)
  ۹ -  آسمان آفتابي نيست (۱۳۹۳)


 فيلم شناسی :   دستيار دوم فيلمبردار   مدير فيلمبرداري   نورپرداز   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري  
 1. نورپرداز  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  چ (۱۳۹۲)


 فيلم شناسی :   دستيار دوم فيلمبردار   مدير فيلمبرداري   نورپرداز   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري  
 1. دستيار فيلمبردار  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  ترديد (۱۳۸۷)
  ۲ -  ماهي ها عاشق مي شوند (۱۳۸۳)
  ۳ -  بابا عزيز (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   دستيار دوم فيلمبردار   مدير فيلمبرداري   نورپرداز   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري  
 1. گروه فني فيلمبرداري  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  بوتيك (۱۳۸۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.