سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

منصور ساعی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۴) / مجري دكور (۱) / دستيار تداركات  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   مجري دكور   دستيار تداركات  
 1. بازيگر  : (۴)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  در آرزوي ازدواج (۱۳۶۹)
  ۲ -  روز باشكوه (۱۳۶۷)
  ۳ -  شايد وقتي ديگر (۱۳۶۶)
  ۴ -  كفشهاي ميرزانوروز (۱۳۶۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مجري دكور   دستيار تداركات  
 1. مجري دكور  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  كفشهاي ميرزانوروز (۱۳۶۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مجري دكور   دستيار تداركات  
 1. دستيار تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  شايد وقتي ديگر (۱۳۶۶)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.