سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

علی حميدی

 

فيلم شناسی :   نويسنده (۱) / بازيگر (۱) / مدير توليد (۱) / گروه فني فيلمبرداري  (۱) فيلم شناسی :   نويسنده   بازيگر   مدير توليد   گروه فني فيلمبرداري  
 1. نويسنده  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  استخوناي بابام (۱۳۸۶)


 فيلم شناسی :   نويسنده   بازيگر   مدير توليد   گروه فني فيلمبرداري  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  سلام به انتظار (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   نويسنده   بازيگر   مدير توليد   گروه فني فيلمبرداري  
 1. مدير توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  استخوناي بابام (۱۳۸۶)


 فيلم شناسی :   نويسنده   بازيگر   مدير توليد   گروه فني فيلمبرداري  
 1. گروه فني فيلمبرداري  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  حماسه مجنون (۱۳۷۱)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.