سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

اسماعيل واشقانی

 

فيلم شناسی :   دستيار اول فيلمبردار (۲) / دستيار دوم فيلمبردار (۱) / گروه فيلمبرداري (۵) / دستيار فيلمبردار (۳) / گروه فني فيلمبرداري (۲) / امور فني  (۱) فيلم شناسی :   دستيار اول فيلمبردار   دستيار دوم فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   امور فني  
 1. دستيار اول فيلمبردار  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  خانه دختر (۱۳۹۳)
  ۲ -  گينس (۱۳۹۳)


 فيلم شناسی :   دستيار اول فيلمبردار   دستيار دوم فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   امور فني  
 1. دستيار دوم فيلمبردار  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  اسپاگتي در هشت دقيقه (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   دستيار اول فيلمبردار   دستيار دوم فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   امور فني  
 1. گروه فيلمبرداري  : (۵)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  نصف مال من، نصف مال تو (۱۳۸۵)
  ۲ -  قارچ سمي (۱۳۸۰)
  ۳ -  ساراي (۱۳۷۶)
  ۴ -  ساغر (۱۳۷۶)
  ۵ -  راز مينا (۱۳۷۵)


 فيلم شناسی :   دستيار اول فيلمبردار   دستيار دوم فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   امور فني  
 1. دستيار فيلمبردار  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  اشك سرما (۱۳۸۲)
  ۲ -  قطار كودكي (۱۳۸۱)
  ۳ -  مثلث آبي (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   دستيار اول فيلمبردار   دستيار دوم فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   امور فني  
 1. گروه فني فيلمبرداري  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  قناري (۱۳۸۲)
  ۲ -  ماه مهربان (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   دستيار اول فيلمبردار   دستيار دوم فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   امور فني  
 1. امور فني  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  سرگيجه (۱۳۸۵)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.