سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

مهدی صفوی

 

فيلم شناسی :   گروه كارگرداني (۱) / بازيگر (۴) / تهيه كننده (۱) / سرمايه گذار  (۱) فيلم شناسی :   گروه كارگرداني   بازيگر   تهيه كننده   سرمايه گذار  
 1. گروه كارگرداني  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  احضار شدگان (۱۳۸۶)


 فيلم شناسی :   گروه كارگرداني   بازيگر   تهيه كننده   سرمايه گذار  
 1. بازيگر  : (۴)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  فرزند صبح (۱۳۸۷)
  ۲ -  پاداش سكوت (۱۳۸۵)
  ۳ -  يك بوس كوچولو (۱۳۸۴)
  ۴ -  خانه اي روي آب (۱۳۸۰)


 فيلم شناسی :   گروه كارگرداني   بازيگر   تهيه كننده   سرمايه گذار  
 1. تهيه كننده  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  آبادان (۱۳۸۱)


 فيلم شناسی :   گروه كارگرداني   بازيگر   تهيه كننده   سرمايه گذار  
 1. سرمايه گذار  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  شبانه (۱۳۸۴)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.