سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

محمد رحمانی آشتيانی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۱) / گروه توليد (۱) / مدير توليد (۲) / جانشين مدير توليد (۲) / با تشكر از  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   گروه توليد   مدير توليد   جانشين مدير توليد   با تشكر از  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  رنگ خدا (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه توليد   مدير توليد   جانشين مدير توليد   با تشكر از  
 1. گروه توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  هبوط (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه توليد   مدير توليد   جانشين مدير توليد   با تشكر از  
 1. مدير توليد  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  سفر به شرق (۱۳۸۰)
  ۲ -  اسكادران عشق (۱۳۷۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه توليد   مدير توليد   جانشين مدير توليد   با تشكر از  
 1. جانشين مدير توليد  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  پايان كودكي (كودك قهرمان) (۱۳۷۲)
  ۲ -  در مسلخ عشق (۱۳۶۹)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه توليد   مدير توليد   جانشين مدير توليد   با تشكر از  
 1. با تشكر از  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  الهه زيگورات (۱۳۸۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.