سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

ژاله زكی زاده

 

فيلم شناسی :   طراح صحنه و لباس (۱) / طراح لباس (۲) / مسئول لباس (۲) / دستيار صحنه (۱) / دستيار صحنه و لباس  (۱) فيلم شناسی :   طراح صحنه و لباس   طراح لباس   مسئول لباس   دستيار صحنه   دستيار صحنه و لباس  
 1. طراح صحنه و لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  يكي مي خواد باهات حرف بزنه (۱۳۹۰)


 فيلم شناسی :   طراح صحنه و لباس   طراح لباس   مسئول لباس   دستيار صحنه   دستيار صحنه و لباس  
 1. طراح لباس  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  دلتنگي هاي عاشقانه (۱۳۹۱)
  ۲ -  كودك و فرشته (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   طراح صحنه و لباس   طراح لباس   مسئول لباس   دستيار صحنه   دستيار صحنه و لباس  
 1. مسئول لباس  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  بوي پيراهن يوسف (۱۳۷۴)
  ۲ -  هبوط (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   طراح صحنه و لباس   طراح لباس   مسئول لباس   دستيار صحنه   دستيار صحنه و لباس  
 1. دستيار صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  چهره (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   طراح صحنه و لباس   طراح لباس   مسئول لباس   دستيار صحنه   دستيار صحنه و لباس  
 1. دستيار صحنه و لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  فاتح (۱۳۷۴)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.