سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

منصور ابروفراخ

 

فيلم شناسی :   دستيار فيلمبردار (۲) / تداركات (۲) / امور فني صدا (۱) / گروه فني (۳) / امور فني  (۲) فيلم شناسی :   دستيار فيلمبردار   تداركات   امور فني صدا   گروه فني   امور فني  
 1. دستيار فيلمبردار  : (۲)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  عقاب ها (۱۳۶۳)
  ۲ -  سناتور (۱۳۶۲)


 فيلم شناسی :   دستيار فيلمبردار   تداركات   امور فني صدا   گروه فني   امور فني  
 1. تداركات  : (۲)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  پايگاه جهنمي (۱۳۶۳)
  ۲ -  در محاصره (۱۳۶۰)


 فيلم شناسی :   دستيار فيلمبردار   تداركات   امور فني صدا   گروه فني   امور فني  
 1. امور فني صدا  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  ريشه در خون (۱۳۶۳)


 فيلم شناسی :   دستيار فيلمبردار   تداركات   امور فني صدا   گروه فني   امور فني  
 1. گروه فني  : (۳)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  كفشهاي ميرزانوروز (۱۳۶۴)
  ۲ -  صف (۱۳۶۳)
  ۳ -  رهايي (۱۳۶۱)


 فيلم شناسی :   دستيار فيلمبردار   تداركات   امور فني صدا   گروه فني   امور فني  
 1. امور فني  : (۲)مورد
  (۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  فرار (۱۳۶۳)
  ۲ -  دزد سوم (۱۳۵۴)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.