سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

احمد هاشمی

 زندگينامه  

احمد هاشمي (سيداحمد مهدوي مرندي هاشمي) متولد 1318 تهران است. هاشمي فعاليت هنري خود را با بازي در فيلم «پرستوها به لانه بازمي گردند» به كارگرداني مجيد محسني آغاز كرد. وي مدت بيست سال در تلويزيون به كار فيلمسازي مشغول بود. هاشمي در 16 ارديبهشت 1372 درگذشت.

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۱) / دستيار كارگردان (۲) / منشي صحنه (۲) / نويسنده (۳) / طرح اوليه داستان از (۱) / بازيگر (۲۱) / تهيه كننده (۱) / امور مالي (۱) / سينه موبيل (۱) / عكس (۱) / طراح صحنه و لباس (۱) / طراح صحنه (۴) / طراح لباس  (۶) فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   منشي صحنه   نويسنده   طرح اوليه داستان از   بازيگر   تهيه كننده   امور مالي   سينه موبيل   عكس   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   طراح لباس  
 1. كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  قرق (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   منشي صحنه   نويسنده   طرح اوليه داستان از   بازيگر   تهيه كننده   امور مالي   سينه موبيل   عكس   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   طراح لباس  
 1. دستيار كارگردان  : (۲)مورد
  (۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  شيلات (۱۳۶۲)
  ۲ -  بدنام (۱۳۵۰)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   منشي صحنه   نويسنده   طرح اوليه داستان از   بازيگر   تهيه كننده   امور مالي   سينه موبيل   عكس   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   طراح لباس  
 1. منشي صحنه  : (۲)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  خاك و خون (۱۳۶۲)
  ۲ -  شيلات (۱۳۶۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   منشي صحنه   نويسنده   طرح اوليه داستان از   بازيگر   تهيه كننده   امور مالي   سينه موبيل   عكس   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   طراح لباس  
 1. نويسنده  : (۳)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  قرق (۱۳۷۰)
  ۲ -  تيغ آفتاب (۱۳۶۹)
  ۳ -  مسافران مهتاب (۱۳۶۶)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   منشي صحنه   نويسنده   طرح اوليه داستان از   بازيگر   تهيه كننده   امور مالي   سينه موبيل   عكس   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   طراح لباس  
 1. طرح اوليه داستان از  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  ترنج (۱۳۶۵)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   منشي صحنه   نويسنده   طرح اوليه داستان از   بازيگر   تهيه كننده   امور مالي   سينه موبيل   عكس   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   طراح لباس  
 1. بازيگر  : (۲۱)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  پادزهر (۱۳۷۲)
  ۲ -  دو روي سكه (۱۳۷۱)
  ۳ -  دادستان (۱۳۷۰)
  ۴ -  قرق (۱۳۷۰)
  ۵ -  قهرمان (۱۳۷۰)
  ۶ -  تيغ آفتاب (۱۳۶۹)
  ۷ -  دستمزد (۱۳۶۸)
  ۸ -  در مسير تندباد (۱۳۶۷)
  ۹ -  روزهاي انتظار (۱۳۶۵)
  ۱۰ -  شير سنگي (۱۳۶۵)
  ۱۱ -  تشريفات (۱۳۶۴)
  ۱۲ -  گردباد (۱۳۶۴)
  ۱۳ -  فرار (۱۳۶۳)
  ۱۴ -  بازجويي يك جنايت (۱۳۶۲)
  ۱۵ -  خاك و خون (۱۳۶۲)
  ۱۶ -  بلوچ (۱۳۵۱)
  ۱۷ -  پخمه (۱۳۵۱)
  ۱۸ -  خانواده سركار غضنفر (۱۳۵۱)
  ۱۹ -  بدنام (۱۳۵۰)
  ۲۰ -  سه قاپ (۱۳۵۰)
  ۲۱ -  فرياد (۱۳۵۰)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   منشي صحنه   نويسنده   طرح اوليه داستان از   بازيگر   تهيه كننده   امور مالي   سينه موبيل   عكس   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   طراح لباس  
 1. تهيه كننده  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  قرق (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   منشي صحنه   نويسنده   طرح اوليه داستان از   بازيگر   تهيه كننده   امور مالي   سينه موبيل   عكس   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   طراح لباس  
 1. امور مالي  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  بيقرار (۱۳۷۳)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   منشي صحنه   نويسنده   طرح اوليه داستان از   بازيگر   تهيه كننده   امور مالي   سينه موبيل   عكس   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   طراح لباس  
 1. سينه موبيل  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  اينجا بدون من (۱۳۸۹)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   منشي صحنه   نويسنده   طرح اوليه داستان از   بازيگر   تهيه كننده   امور مالي   سينه موبيل   عكس   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   طراح لباس  
 1. عكس  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  خاك و خون (۱۳۶۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   منشي صحنه   نويسنده   طرح اوليه داستان از   بازيگر   تهيه كننده   امور مالي   سينه موبيل   عكس   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   طراح لباس  
 1. طراح صحنه و لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  فرار (۱۳۶۳)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   منشي صحنه   نويسنده   طرح اوليه داستان از   بازيگر   تهيه كننده   امور مالي   سينه موبيل   عكس   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   طراح لباس  
 1. طراح صحنه  : (۴)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  دستمزد (۱۳۶۸)
  ۲ -  گل مريم (۱۳۶۶)
  ۳ -  شير سنگي (۱۳۶۵)
  ۴ -  گردباد (۱۳۶۴)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   منشي صحنه   نويسنده   طرح اوليه داستان از   بازيگر   تهيه كننده   امور مالي   سينه موبيل   عكس   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   طراح لباس  
 1. طراح لباس  : (۶)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  قرق (۱۳۷۰)
  ۲ -  دستمزد (۱۳۶۸)
  ۳ -  تشريفات (۱۳۶۴)
  ۴ -  گردباد (۱۳۶۴)
  ۵ -  خاك و خون (۱۳۶۲)
  ۶ -  شيلات (۱۳۶۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.