سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

سيدحسين حسينی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۷) / طراح صحنه (۱) / مدير صحنه (۱) / گروه صحنه (۱) / خواننده (۱) / مدير تداركات (۱) / تداركات (۱) / گروه تداركات (۱) / دستيار تداركات (۱) / با تشكر از  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   طراح صحنه   مدير صحنه   گروه صحنه   خواننده   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   با تشكر از  
 1. بازيگر  : (۷)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  راننده سفير (۱۳۷۲)
  ۲ -  چكمه (۱۳۷۱)
  ۳ -  شيرك (۱۳۶۶)
  ۴ -  تيغ و ابريشم (۱۳۶۴)
  ۵ -  استوار و پاسبان (۱۳۵۱)
  ۶ -  شهر آفتاب (۱۳۵۱)
  ۷ -  عمو يادگار (۱۳۵۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   طراح صحنه   مدير صحنه   گروه صحنه   خواننده   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   با تشكر از  
 1. طراح صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  راننده سفير (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   طراح صحنه   مدير صحنه   گروه صحنه   خواننده   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   با تشكر از  
 1. مدير صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  راننده سفير (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   طراح صحنه   مدير صحنه   گروه صحنه   خواننده   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   با تشكر از  
 1. گروه صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  دلاوران كوچه دلگشا (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   طراح صحنه   مدير صحنه   گروه صحنه   خواننده   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   با تشكر از  
 1. خواننده  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  استوار و پاسبان (۱۳۵۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   طراح صحنه   مدير صحنه   گروه صحنه   خواننده   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   با تشكر از  
 1. مدير تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  بيد و باد (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   طراح صحنه   مدير صحنه   گروه صحنه   خواننده   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   با تشكر از  
 1. تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  چكمه (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   طراح صحنه   مدير صحنه   گروه صحنه   خواننده   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   با تشكر از  
 1. گروه تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  رسم عاشق كشي (۱۳۸۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   طراح صحنه   مدير صحنه   گروه صحنه   خواننده   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   با تشكر از  
 1. دستيار تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  تيك تاك (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   طراح صحنه   مدير صحنه   گروه صحنه   خواننده   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   با تشكر از  
 1. با تشكر از  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  پرواز از اردوگاه (۱۳۷۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.