سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

علی جلالی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۳) / مدير توليد (۱) / با تشكر از (۱) / گروه نظامي  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   مدير توليد   با تشكر از   گروه نظامي  
 1. بازيگر  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  ساقي (۱۳۸۰)
  ۲ -  پناهنده (۱۳۷۲)
  ۳ -  لبه تيغ (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير توليد   با تشكر از   گروه نظامي  
 1. مدير توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  ستاره هاي سربي (۱۳۸۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير توليد   با تشكر از   گروه نظامي  
 1. با تشكر از  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  احضار شدگان (۱۳۸۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير توليد   با تشكر از   گروه نظامي  
 1. گروه نظامي  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  دوئل (۱۳۸۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.