سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

حسن شريفی

  تاريخ و محل تولد
نوزدهم فروردين ماه سال 1310
تهران
نام اصلي: حسن درگزني

 زندگينامه  

حسن شريفي متولد 1310 تهران، فارغ التحصيل برق از هنرستان صنعتي است. او فعاليت سينمايي را سال 1328 به عنوان دستيار فيلمبردار فيلم «واريته بهاري» به كارگرداني پرويز خطيبي آغاز كرد. وي در طول پنجاه و هشت سال فعاليت هنري خود توانست آثاري بياد ماندني و مكتوب از سينماي ايران به جا بگذارد كه از جمله اين آثار مي توان به كتاب هاي «نيم قرن خاطرات سينماي ايران»، «خاطرا ت من از امروز تا همين پنجاه سال پيش (خاطرات ساموئل خاچيكيان)» و سومين اثر «پيشكسوتان سينماي ايران» اشاره كرد. شريفي با ساخت فيلم كوتاه «بيا با هم زندگي كنيم» جايزه بهترين فيلم كوتاه رنگي را از جشنواره داخلي دريافت كرد. وي همچنين اوايل سال 88 مؤلف كتابي به نام «خاطرات جذاب سينما» بوده است. پيشكسوتي كه خيلي از پيشكسوتان سينماي ايران را به اين عرصه معرفي كرد.

 

فيلم شناسی :   دستيار كارگردان (۱) / بازيگر (۹) / مدير تهيه (۲۴) / مدير توليد (۴) / جانشين مدير توليد (۱) / دستيار مدير تهيه (۱) / دستيار فيلمبردار (۵۲) / عكس (۱) / مدير صحنه (۲) / مدير تداركات (۱۰) / تداركات (۵) / گروه تداركات (۱) / دستيار تداركات (۳) / با تشكر از  (۱) فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   مدير تهيه   مدير توليد   جانشين مدير توليد   دستيار مدير تهيه   دستيار فيلمبردار   عكس   مدير صحنه   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   با تشكر از  
 1. دستيار كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  چاووش (۱۳۶۹)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   مدير تهيه   مدير توليد   جانشين مدير توليد   دستيار مدير تهيه   دستيار فيلمبردار   عكس   مدير صحنه   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   با تشكر از  
 1. بازيگر  : (۹)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)(۱۳۴۰)(۱۳۳۰)

  ۱ -  شب روباه (۱۳۷۵)
  ۲ -  بلوف (۱۳۷۲)
  ۳ -  مردي در آينه (۱۳۷۱)
  ۴ -  فصل خاكستري (۱۳۶۲)
  ۵ -  هارون و قارون (۱۳۴۶)
  ۶ -  سرسام (۱۳۴۴)
  ۷ -  شيطان در مي زند (۱۳۴۳)
  ۸ -  قرباني هوس (۱۳۴۲)
  ۹ -  يك نگاه (۱۳۳۱)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   مدير تهيه   مدير توليد   جانشين مدير توليد   دستيار مدير تهيه   دستيار فيلمبردار   عكس   مدير صحنه   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   با تشكر از  
 1. مدير تهيه  : (۲۴)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)(۱۳۳۰)

  ۱ -  معشوقه (۱۳۵۲)
  ۲ -  خاطرخواه (۱۳۵۱)
  ۳ -  بي عشق هرگز (۱۳۴۵)
  ۴ -  جهان پهلوان (۱۳۴۵)
  ۵ -  خداحافظ تهران (۱۳۴۵)
  ۶ -  داماد فراري (۱۳۴۵)
  ۷ -  سه ناقلا در ژاپن (۱۳۴۵)
  ۸ -  شمسي پهلوان (۱۳۴۵)
  ۹ -  عصيان (۱۳۴۵)
  ۱۰ -  هاشم خان (۱۳۴۵)
  ۱۱ -  خوشگل خوشگلا (۱۳۴۴)
  ۱۲ -  دنياي پول (۱۳۴۴)
  ۱۳ -  زن و عروسك هايش (۱۳۴۴)
  ۱۴ -  سرسام (۱۳۴۴)
  ۱۵ -  سه كارآگاه خصوصي (۱۳۴۴)
  ۱۶ -  ساحل انتظار (۱۳۴۲)
  ۱۷ -  قرباني هوس (۱۳۴۲)
  ۱۸ -  مردها و جاده ها (۱۳۴۲)
  ۱۹ -  وحشت (۱۳۴۲)
  ۲۰ -  زمين تلخ (۱۳۴۱)
  ۲۱ -  كليد (۱۳۴۱)
  ۲۲ -  دست تقدير (۱۳۳۸)
  ۲۳ -  دشمن زن (۱۳۳۷)
  ۲۴ -  مادر (۱۳۳۱)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   مدير تهيه   مدير توليد   جانشين مدير توليد   دستيار مدير تهيه   دستيار فيلمبردار   عكس   مدير صحنه   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   با تشكر از  
 1. مدير توليد  : (۴)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  هارون و قارون (۱۳۴۶)
  ۲ -  شيطان در مي زند (۱۳۴۳)
  ۳ -  قرباني هوس (۱۳۴۲)
  ۴ -  دختري فرياد مي كشد (۱۳۴۰)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   مدير تهيه   مدير توليد   جانشين مدير توليد   دستيار مدير تهيه   دستيار فيلمبردار   عكس   مدير صحنه   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   با تشكر از  
 1. جانشين مدير توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  شب روباه (۱۳۷۵)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   مدير تهيه   مدير توليد   جانشين مدير توليد   دستيار مدير تهيه   دستيار فيلمبردار   عكس   مدير صحنه   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   با تشكر از  
 1. دستيار مدير تهيه  : (۱)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  دختري فرياد مي كشد (۱۳۴۰)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   مدير تهيه   مدير توليد   جانشين مدير توليد   دستيار مدير تهيه   دستيار فيلمبردار   عكس   مدير صحنه   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   با تشكر از  
 1. دستيار فيلمبردار  : (۵۲)مورد
  (۱۳۴۰)(۱۳۳۰)(۱۳۲۰)

  ۱ -  ببر مازندران (۱۳۴۷)
  ۲ -  سه ديوانه (۱۳۴۷)
  ۳ -  هارون و قارون (۱۳۴۶)
  ۴ -  بي عشق هرگز (۱۳۴۵)
  ۵ -  جهان پهلوان (۱۳۴۵)
  ۶ -  خداحافظ تهران (۱۳۴۵)
  ۷ -  داماد فراري (۱۳۴۵)
  ۸ -  سه ناقلا در ژاپن (۱۳۴۵)
  ۹ -  عصيان (۱۳۴۵)
  ۱۰ -  هاشم خان (۱۳۴۵)
  ۱۱ -  زن و عروسك هايش (۱۳۴۴)
  ۱۲ -  سرسام (۱۳۴۴)
  ۱۳ -  سه كارآگاه خصوصي (۱۳۴۴)
  ۱۴ -  ببر رينگ (۱۳۴۳)
  ۱۵ -  شيطان در مي زند (۱۳۴۳)
  ۱۶ -  ضربت (۱۳۴۳)
  ۱۷ -  گناه من چيست (۱۳۴۳)
  ۱۸ -  جاده مرگ (۱۳۴۲)
  ۱۹ -  زن ها فرشته اند (۱۳۴۲)
  ۲۰ -  ساحل انتظار (۱۳۴۲)
  ۲۱ -  قرباني هوس (۱۳۴۲)
  ۲۲ -  مردها و جاده ها (۱۳۴۲)
  ۲۳ -  وحشت (۱۳۴۲)
  ۲۴ -  دلهره (۱۳۴۱)
  ۲۵ -  زمين تلخ (۱۳۴۱)
  ۲۶ -  كليد (۱۳۴۱)
  ۲۷ -  گربه وحشي (۱۳۴۱)
  ۲۸ -  گرگهاي گرسنه (۱۳۴۱)
  ۲۹ -  دختري فرياد مي كشد (۱۳۴۰)
  ۳۰ -  فرياد نيمه شب (۱۳۴۰)
  ۳۱ -  يك قدم تا مرگ (۱۳۴۰)
  ۳۲ -  بچه هاي محل (۱۳۳۹)
  ۳۳ -  پول حلال (۱۳۳۹)
  ۳۴ -  شير فروش (۱۳۳۹)
  ۳۵ -  دست تقدير (۱۳۳۸)
  ۳۶ -  قاصد بهشت (۱۳۳۸)
  ۳۷ -  دشمن زن (۱۳۳۷)
  ۳۸ -  طوفان در شهر ما (۱۳۳۷)
  ۳۹ -  خورشيد مي درخشد (۱۳۳۵)
  ۴۰ -  شب نشيني در جهنم (۱۳۳۵)
  ۴۱ -  اميرارسلان نامدار (۱۳۳۴)
  ۴۲ -  چهار راه حوادث (۱۳۳۴)
  ۴۳ -  خون و شرف (۱۳۳۴)
  ۴۴ -  مهتاب خونين (۱۳۳۴)
  ۴۵ -  دختري از شيراز (۱۳۳۳)
  ۴۶ -  افسونگر (۱۳۳۲)
  ۴۷ -  شب هاي تهران (۱۳۳۲)
  ۴۸ -  گرداب (۱۳۳۲)
  ۴۹ -  مادر (۱۳۳۱)
  ۵۰ -  يك نگاه (۱۳۳۱)
  ۵۱ -  شرمسار (۱۳۲۹)
  ۵۲ -  واريته بهاري (۱۳۲۸)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   مدير تهيه   مدير توليد   جانشين مدير توليد   دستيار مدير تهيه   دستيار فيلمبردار   عكس   مدير صحنه   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   با تشكر از  
 1. عكس  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  بلوف (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   مدير تهيه   مدير توليد   جانشين مدير توليد   دستيار مدير تهيه   دستيار فيلمبردار   عكس   مدير صحنه   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   با تشكر از  
 1. مدير صحنه  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  دام (۱۳۷۴)
  ۲ -  بلوف (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   مدير تهيه   مدير توليد   جانشين مدير توليد   دستيار مدير تهيه   دستيار فيلمبردار   عكس   مدير صحنه   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   با تشكر از  
 1. مدير تداركات  : (۱۰)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  افسانه دو خواهر (۱۳۷۳)
  ۲ -  مردي در آينه (۱۳۷۱)
  ۳ -  آقاي بخشدار (۱۳۷۰)
  ۴ -  ياران (۱۳۵۳)
  ۵ -  قربون زن ايروني (۱۳۵۲)
  ۶ -  حكيم باشي (۱۳۵۱)
  ۷ -  فرار از تله (۱۳۵۰)
  ۸ -  ببر مازندران (۱۳۴۷)
  ۹ -  سه ديوانه (۱۳۴۷)
  ۱۰ -  خشت و آينه (۱۳۴۴)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   مدير تهيه   مدير توليد   جانشين مدير توليد   دستيار مدير تهيه   دستيار فيلمبردار   عكس   مدير صحنه   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   با تشكر از  
 1. تداركات  : (۵)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  سر طلايي (۱۳۵۲)
  ۲ -  ديوار شيشه اي (۱۳۵۰)
  ۳ -  گنج قارون (۱۳۴۴)
  ۴ -  ضربت (۱۳۴۳)
  ۵ -  دلهره (۱۳۴۱)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   مدير تهيه   مدير توليد   جانشين مدير توليد   دستيار مدير تهيه   دستيار فيلمبردار   عكس   مدير صحنه   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   با تشكر از  
 1. گروه تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  شب روباه (۱۳۷۵)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   مدير تهيه   مدير توليد   جانشين مدير توليد   دستيار مدير تهيه   دستيار فيلمبردار   عكس   مدير صحنه   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   با تشكر از  
 1. دستيار تداركات  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  مرثيه برف (۱۳۸۳)
  ۲ -  آقاي بخشدار (۱۳۷۰)
  ۳ -  چاووش (۱۳۶۹)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   مدير تهيه   مدير توليد   جانشين مدير توليد   دستيار مدير تهيه   دستيار فيلمبردار   عكس   مدير صحنه   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   با تشكر از  
 1. با تشكر از  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  حماسه مجنون (۱۳۷۱)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.