سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

اصغر راه چمنی

 

فيلم شناسی :   لابراتوار (۱۶) / چاپ (۱۶) / ظهور (۲) / تيتراژ (۱) / امور فني  (۱) فيلم شناسی :   لابراتوار   چاپ   ظهور   تيتراژ   امور فني  
 1. لابراتوار  : (۱۶)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  دانه هاي گندم (۱۳۵۹)
  ۲ -  سكوت بزرگ (۱۳۵۶)
  ۳ -  طغيانگر (۱۳۵۶)
  ۴ -  فرياد عشق (۱۳۵۶)
  ۵ -  با هم ولي تنها (۱۳۵۵)
  ۶ -  شاديهاي زندگي (۱۳۵۵)
  ۷ -  پاشنه طلا (۱۳۵۴)
  ۸ -  مادر دوستت دارم (۱۳۵۴)
  ۹ -  نيزار (۱۳۵۴)
  ۱۰ -  هيچ كسي بابا نميشه (۱۳۵۴)
  ۱۱ -  دروغگوي كوچولو (۱۳۵۳)
  ۱۲ -  جنگجويان كوچولو (۱۳۵۲)
  ۱۳ -  گداي ميليونر (۱۳۵۲)
  ۱۴ -  اسير (۱۳۵۱)
  ۱۵ -  بابا نان داد (۱۳۵۱)
  ۱۶ -  عباسه و جعفر برمكي (۱۳۵۱)


 فيلم شناسی :   لابراتوار   چاپ   ظهور   تيتراژ   امور فني  
 1. چاپ  : (۱۶)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  دانه هاي گندم (۱۳۵۹)
  ۲ -  مشت مرد (۱۳۵۷)
  ۳ -  سكوت بزرگ (۱۳۵۶)
  ۴ -  طغيانگر (۱۳۵۶)
  ۵ -  با هم ولي تنها (۱۳۵۵)
  ۶ -  شاديهاي زندگي (۱۳۵۵)
  ۷ -  پاشنه طلا (۱۳۵۴)
  ۸ -  مادر دوستت دارم (۱۳۵۴)
  ۹ -  نيزار (۱۳۵۴)
  ۱۰ -  هيچ كسي بابا نميشه (۱۳۵۴)
  ۱۱ -  دروغگوي كوچولو (۱۳۵۳)
  ۱۲ -  جنگجويان كوچولو (۱۳۵۲)
  ۱۳ -  گداي ميليونر (۱۳۵۲)
  ۱۴ -  اسير (۱۳۵۱)
  ۱۵ -  بابا نان داد (۱۳۵۱)
  ۱۶ -  عباسه و جعفر برمكي (۱۳۵۱)


 فيلم شناسی :   لابراتوار   چاپ   ظهور   تيتراژ   امور فني  
 1. ظهور  : (۲)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  مشت مرد (۱۳۵۷)
  ۲ -  نفس گير (۱۳۵۷)


 فيلم شناسی :   لابراتوار   چاپ   ظهور   تيتراژ   امور فني  
 1. تيتراژ  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  سلام تهران (۱۳۵۶)


 فيلم شناسی :   لابراتوار   چاپ   ظهور   تيتراژ   امور فني  
 1. امور فني  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  گل خشخاش (۱۳۵۵)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.