سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

حسن مهديادگار

 

فيلم شناسی :   فيلمبردار (۲۲) / دستيار فيلمبردار (۹) / تدوين (۱۶) / امور فني صدا (۱) / دستيار صدابردار (۱) / امور فني  (۲) فيلم شناسی :   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   تدوين   امور فني صدا   دستيار صدابردار   امور فني  
 1. فيلمبردار  : (۲۲)مورد
  (۱۳۶۰)(۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  افيون ـ تب مرگ (۱۳۶۰)
  ۲ -  دانه هاي گندم (۱۳۵۹)
  ۳ -  مشت مرد (۱۳۵۷)
  ۴ -  نفس گير (۱۳۵۷)
  ۵ -  سلام تهران (۱۳۵۶)
  ۶ -  طغيانگر (۱۳۵۶)
  ۷ -  فرياد عشق (۱۳۵۶)
  ۸ -  گل خشخاش (۱۳۵۵)
  ۹ -  پاشنه طلا (۱۳۵۴)
  ۱۰ -  مادر دوستت دارم (۱۳۵۴)
  ۱۱ -  تشنه ها (۱۳۵۳)
  ۱۲ -  خوشگلا عوضي گرفتين (۱۳۵۳)
  ۱۳ -  دروغگوي كوچولو (۱۳۵۳)
  ۱۴ -  مرغ همسايه (۱۳۵۳)
  ۱۵ -  جنگجويان كوچولو (۱۳۵۲)
  ۱۶ -  شيخ صالح (۱۳۵۲)
  ۱۷ -  بابا نان داد (۱۳۵۱)
  ۱۸ -  مرغ تخم طلا (۱۳۵۱)
  ۱۹ -  مهدي مشكي و شلوارك داغ (۱۳۵۱)
  ۲۰ -  دختر فراري (۱۳۵۰)
  ۲۱ -  گرفتار (۱۳۴۸)
  ۲۲ -  مرد دو چهره (۱۳۴۶)


 فيلم شناسی :   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   تدوين   امور فني صدا   دستيار صدابردار   امور فني  
 1. دستيار فيلمبردار  : (۹)مورد
  (۱۳۶۰)(۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  كفشهاي ميرزانوروز (۱۳۶۴)
  ۲ -  اسير (۱۳۵۱)
  ۳ -  عباسه و جعفر برمكي (۱۳۵۱)
  ۴ -  زن يكشنبه (۱۳۵۰)
  ۵ -  گرداب گناه (۱۳۴۷)
  ۶ -  حسين كرد (۱۳۴۵)
  ۷ -  دوستت دارم (۱۳۴۲)
  ۸ -  انتقام روح (۱۳۴۱)
  ۹ -  كلاه مخملي (۱۳۴۱)


 فيلم شناسی :   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   تدوين   امور فني صدا   دستيار صدابردار   امور فني  
 1. تدوين  : (۱۶)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  نفس گير (۱۳۵۷)
  ۲ -  قول مرد (۱۳۵۶)
  ۳ -  گل خشخاش (۱۳۵۵)
  ۴ -  مادر دوستت دارم (۱۳۵۴)
  ۵ -  نيزار (۱۳۵۴)
  ۶ -  تشنه ها (۱۳۵۳)
  ۷ -  دروغگوي كوچولو (۱۳۵۳)
  ۸ -  مرغ همسايه (۱۳۵۳)
  ۹ -  جنگجويان كوچولو (۱۳۵۲)
  ۱۰ -  شيخ صالح (۱۳۵۲)
  ۱۱ -  گداي ميليونر (۱۳۵۲)
  ۱۲ -  اسير (۱۳۵۱)
  ۱۳ -  مهدي مشكي و شلوارك داغ (۱۳۵۱)
  ۱۴ -  دختر فراري (۱۳۵۰)
  ۱۵ -  مرد دو چهره (۱۳۴۶)
  ۱۶ -  اشك ها و خنده ها (۱۳۴۲)


 فيلم شناسی :   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   تدوين   امور فني صدا   دستيار صدابردار   امور فني  
 1. امور فني صدا  : (۱)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  كلاه مخملي (۱۳۴۱)


 فيلم شناسی :   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   تدوين   امور فني صدا   دستيار صدابردار   امور فني  
 1. دستيار صدابردار  : (۱)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  مردها و جاده ها (۱۳۴۲)


 فيلم شناسی :   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   تدوين   امور فني صدا   دستيار صدابردار   امور فني  
 1. امور فني  : (۲)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  آراس خان (۱۳۴۲)
  ۲ -  اهريمن زيبا (۱۳۴۱)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.