سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

غلامرضا ليلازی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۴) / طراح صحنه (۱) / مدير تداركات (۲) / تداركات  (۴) فيلم شناسی :   بازيگر   طراح صحنه   مدير تداركات   تداركات  
 1. بازيگر  : (۴)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  سالهاي بيقراري (۱۳۷۳)
  ۲ -  عيالوار (۱۳۷۱)
  ۳ -  پول خارجي (۱۳۶۸)
  ۴ -  چوپانان كوير (۱۳۵۹)


 فيلم شناسی :   بازيگر   طراح صحنه   مدير تداركات   تداركات  
 1. طراح صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  چوپانان كوير (۱۳۵۹)


 فيلم شناسی :   بازيگر   طراح صحنه   مدير تداركات   تداركات  
 1. مدير تداركات  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  باغ فردوس، پنج بعد از ظهر (۱۳۸۴)
  ۲ -  زينت (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   طراح صحنه   مدير تداركات   تداركات  
 1. تداركات  : (۴)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  مسيح (۱۳۸۴)
  ۲ -  عيالوار (۱۳۷۱)
  ۳ -  نرگس (۱۳۷۰)
  ۴ -  گردو (۱۳۶۶)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.