سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

رضا بيات احمدی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۴) / مدير تداركات (۲) / گروه تداركات (۱) / دستيار تداركات  (۲) فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات  
 1. بازيگر  : (۴)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  يورش (۱۳۷۶)
  ۲ -  چهره (۱۳۷۴)
  ۳ -  پوتين (۱۳۷۰)
  ۴ -  شكار خاموش (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات  
 1. مدير تداركات  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  چهره (۱۳۷۴)
  ۲ -  فاتح (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات  
 1. گروه تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  شبح كژدم (۱۳۶۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات  
 1. دستيار تداركات  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  پوتين (۱۳۷۰)
  ۲ -  لنگرگاه (۱۳۶۷)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.