سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

محمودی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۱) / دستيار فيلمبردار (۱) / سينه موبيل (۱) / مجري دكور (۱) / مسئول لباس (۱) / مسئول دوخت لباس (۲) / تداركات (۱) / حمل و نقل  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار فيلمبردار   سينه موبيل   مجري دكور   مسئول لباس   مسئول دوخت لباس   تداركات   حمل و نقل  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  دختر ايروني (۱۳۸۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار فيلمبردار   سينه موبيل   مجري دكور   مسئول لباس   مسئول دوخت لباس   تداركات   حمل و نقل  
 1. دستيار فيلمبردار  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  شير توشير (۱۳۵۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار فيلمبردار   سينه موبيل   مجري دكور   مسئول لباس   مسئول دوخت لباس   تداركات   حمل و نقل  
 1. سينه موبيل  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  همكلاس (۱۳۸۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار فيلمبردار   سينه موبيل   مجري دكور   مسئول لباس   مسئول دوخت لباس   تداركات   حمل و نقل  
 1. مجري دكور  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  شنگول و منگول (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار فيلمبردار   سينه موبيل   مجري دكور   مسئول لباس   مسئول دوخت لباس   تداركات   حمل و نقل  
 1. مسئول لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  ستاره دنباله دار (۱۳۶۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار فيلمبردار   سينه موبيل   مجري دكور   مسئول لباس   مسئول دوخت لباس   تداركات   حمل و نقل  
 1. مسئول دوخت لباس  : (۲)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  شير سنگي (۱۳۶۵)
  ۲ -  تفنگدار (۱۳۶۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار فيلمبردار   سينه موبيل   مجري دكور   مسئول لباس   مسئول دوخت لباس   تداركات   حمل و نقل  
 1. تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  خانه عنكبوت (۱۳۶۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار فيلمبردار   سينه موبيل   مجري دكور   مسئول لباس   مسئول دوخت لباس   تداركات   حمل و نقل  
 1. حمل و نقل  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  همكلاس (۱۳۸۰)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.