سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

محمود تبريزی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۷) / نور (۱) / دستيار فيلمبردار (۱) / دستيار تداركات (۱) / برش نگاتيو (۸) / گروه فني (۴) / امور فني  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   نور   دستيار فيلمبردار   دستيار تداركات   برش نگاتيو   گروه فني   امور فني  
 1. بازيگر  : (۷)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  عشق و مرگ (۱۳۶۹)
  ۲ -  باغ سيد (۱۳۶۸)
  ۳ -  كاكلي (۱۳۶۸)
  ۴ -  ستاره و الماس (۱۳۶۷)
  ۵ -  شناسايي (۱۳۶۶)
  ۶ -  خانه ابري (۱۳۶۵)
  ۷ -  شير سنگي (۱۳۶۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   نور   دستيار فيلمبردار   دستيار تداركات   برش نگاتيو   گروه فني   امور فني  
 1. نور  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  تيرانداز (۱۳۵۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   نور   دستيار فيلمبردار   دستيار تداركات   برش نگاتيو   گروه فني   امور فني  
 1. دستيار فيلمبردار  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  شنگول و منگول (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   بازيگر   نور   دستيار فيلمبردار   دستيار تداركات   برش نگاتيو   گروه فني   امور فني  
 1. دستيار تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  كاكلي (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   بازيگر   نور   دستيار فيلمبردار   دستيار تداركات   برش نگاتيو   گروه فني   امور فني  
 1. برش نگاتيو  : (۸)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  بدكاران (۱۳۵۲)
  ۲ -  خوشگل محله (۱۳۵۰)
  ۳ -  خوشگل و قهرمان (۱۳۴۶)
  ۴ -  آقا موچول (۱۳۴۵)
  ۵ -  دختر كدخدا (۱۳۴۵)
  ۶ -  فيل و فنجان (۱۳۴۵)
  ۷ -  يك قدم تا بهشت (۱۳۴۵)
  ۸ -  شانس بزرگ (۱۳۴۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   نور   دستيار فيلمبردار   دستيار تداركات   برش نگاتيو   گروه فني   امور فني  
 1. گروه فني  : (۴)مورد
  (۱۳۶۰)(۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  شب حادثه (۱۳۶۷)
  ۲ -  بوف كور (۱۳۵۴)
  ۳ -  مسافري از بهشت (۱۳۴۲)
  ۴ -  لاله آتشين (۱۳۴۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   نور   دستيار فيلمبردار   دستيار تداركات   برش نگاتيو   گروه فني   امور فني  
 1. امور فني  : (۱)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  عروس دهكده (۱۳۴۱)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.