سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

مرادی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۲) / امور مالي (۱) / حمل و نقل (۱) / لابراتوار (۱) / چاپ (۱) / با تشكر از  (۳) فيلم شناسی :   بازيگر   امور مالي   حمل و نقل   لابراتوار   چاپ   با تشكر از  
 1. بازيگر  : (۲)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  دو مرد خشن (۱۳۵۷)
  ۲ -  رابطه جواني (۱۳۵۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   امور مالي   حمل و نقل   لابراتوار   چاپ   با تشكر از  
 1. امور مالي  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  پرنده آهنين (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   امور مالي   حمل و نقل   لابراتوار   چاپ   با تشكر از  
 1. حمل و نقل  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  زمين آسماني (۱۳۷۳)


 فيلم شناسی :   بازيگر   امور مالي   حمل و نقل   لابراتوار   چاپ   با تشكر از  
 1. لابراتوار  : (۱)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  محكوم (۱۳۴۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   امور مالي   حمل و نقل   لابراتوار   چاپ   با تشكر از  
 1. چاپ  : (۱)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  محكوم (۱۳۴۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   امور مالي   حمل و نقل   لابراتوار   چاپ   با تشكر از  
 1. با تشكر از  : (۳)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  حماسه قهرمانان (۱۳۷۶)
  ۲ -  جوانمرد (۱۳۷۵)
  ۳ -  عبور از تله (۱۳۷۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.