سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

احمدرضا مويد محسنی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۱) / آهنگساز (۲) / انتخاب موزيك  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   آهنگساز   انتخاب موزيك  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  كلوزآپ (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   بازيگر   آهنگساز   انتخاب موزيك  
 1. آهنگساز  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  سفر به شرق (۱۳۸۰)
  ۲ -  تابع قانون (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   آهنگساز   انتخاب موزيك  
 1. انتخاب موزيك  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  توهم (۱۳۶۴)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.