سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

نرگس خودكامه

 

فيلم شناسی :   مسئول دوخت لباس (۱) / چهره پرداز  (۱) فيلم شناسی :   مسئول دوخت لباس   چهره پرداز  
  1. مسئول دوخت لباس  : (۱)مورد
    (۱۳۷۰)

    ۱ -  زينت (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   مسئول دوخت لباس   چهره پرداز  
  1. چهره پرداز  : (۱)مورد
    (۱۳۶۰)

    ۱ -  خانه ابري (۱۳۶۵)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.