سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

رضا آهنگر

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۳) / مدير تداركات (۱) / تداركات (۴) / گروه تداركات (۱) / دستيار تداركات  (۷) فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات  
 1. بازيگر  : (۳)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  تماس (۱۳۶۸)
  ۲ -  ستاره و الماس (۱۳۶۷)
  ۳ -  خانه ابري (۱۳۶۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات  
 1. مدير تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  مرسدس (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات  
 1. تداركات  : (۴)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  پرواز را به خاطر بسپار (۱۳۷۱)
  ۲ -  تماس (۱۳۶۸)
  ۳ -  صنوبرهاي سوزان (۱۳۶۸)
  ۴ -  شرايط عيني (۱۳۶۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات  
 1. گروه تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  راز چشمه سرخ (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات  
 1. دستيار تداركات  : (۷)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  بهترين باباي دنيا (۱۳۷۰)
  ۲ -  گالان (۱۳۶۹)
  ۳ -  زير بامهاي شهر (۱۳۶۸)
  ۴ -  سرب (۱۳۶۷)
  ۵ -  طوبي (۱۳۶۷)
  ۶ -  محموله (۱۳۶۶)
  ۷ -  خانه ابري (۱۳۶۵)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.