سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

زهره اميری

 

فيلم شناسی :   بازيگر  (۱۳) فيلم شناسی :   بازيگر  
 1. بازيگر  : (۱۳)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  چشم عقاب (۱۳۷۷)
  ۲ -  تابع قانون (۱۳۷۱)
  ۳ -  مجنون (۱۳۶۹)
  ۴ -  دلم براي پسرم تنگ شده (۱۳۶۸)
  ۵ -  خانه اي مثل شهر (۱۳۶۶)
  ۶ -  بگذار زندگي كنم (۱۳۶۵)
  ۷ -  شبح كژدم (۱۳۶۵)
  ۸ -  هشت و نيم شب (۱۳۶۵)
  ۹ -  پدربزرگ (۱۳۶۴)
  ۱۰ -  طغيان (۱۳۶۴)
  ۱۱ -  عياران و طراران (۱۳۶۴)
  ۱۲ -  مدرك جرم (۱۳۶۴)
  ۱۳ -  حادثه (۱۳۶۳)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.