سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

محمدرضا

نام اصلي: رضا ذوالفقاري
 

فيلم شناسی :   بازيگر (۱۶) / عكس (۱۹) / با تشكر از  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   عكس   با تشكر از  
 1. بازيگر  : (۱۶)مورد
  (۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  ترن (۱۳۶۶)
  ۲ -  دبيرستان (۱۳۶۵)
  ۳ -  پايگاه جهنمي (۱۳۶۳)
  ۴ -  افيون ـ تب مرگ (۱۳۶۰)
  ۵ -  بازرس ويژه (۱۳۶۰)
  ۶ -  فرياد مجاهد (۱۳۵۸)
  ۷ -  اشك رقاصه (۱۳۵۶)
  ۸ -  حرمت رفيق (۱۳۵۶)
  ۹ -  پيش كسوت (۱۳۵۵)
  ۱۰ -  رامشگر (۱۳۵۵)
  ۱۱ -  مردي در آتش (۱۳۵۵)
  ۱۲ -  كينه (۱۳۵۴)
  ۱۳ -  حسين آژدان (۱۳۵۳)
  ۱۴ -  هرجايي (۱۳۵۳)
  ۱۵ -  جنوبي (۱۳۵۲)
  ۱۶ -  دل خودش مي خواد (۱۳۵۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   عكس   با تشكر از  
 1. عكس  : (۱۹)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  دام (۱۳۷۴)
  ۲ -  وسوسه (۱۳۶۸)
  ۳ -  جميل (۱۳۶۶)
  ۴ -  پايگاه جهنمي (۱۳۶۳)
  ۵ -  سرباز اسلام (۱۳۵۹)
  ۶ -  فرياد مجاهد (۱۳۵۸)
  ۷ -  تكيه بر باد (۱۳۵۷)
  ۸ -  اشك رقاصه (۱۳۵۶)
  ۹ -  پرستوهاي عاشق (۱۳۵۶)
  ۱۰ -  حرمت رفيق (۱۳۵۶)
  ۱۱ -  سرباز (۱۳۵۶)
  ۱۲ -  پيش كسوت (۱۳۵۵)
  ۱۳ -  جاهل و رقاصه (۱۳۵۵)
  ۱۴ -  فرار از حجله (۱۳۵۴)
  ۱۵ -  كينه (۱۳۵۴)
  ۱۶ -  آب توبه (۱۳۵۳)
  ۱۷ -  مهدي فرنگي (۱۳۵۳)
  ۱۸ -  خيالاتي (۱۳۵۲)
  ۱۹ -  مصطفي لره (۱۳۵۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   عكس   با تشكر از  
 1. با تشكر از  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  سياوش (۱۳۷۷)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.