سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

هوشنگ گلمكانی

  تاريخ و محل تولد
سوم ارديبهشت ماه سال 1333
گرگان
 

فيلم شناسی :   كارگردان (۲) / نويسنده (۱) / تهيه كننده (۱) / تدوين (۱) / با تشكر از  (۱) فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   تهيه كننده   تدوين   با تشكر از  
 1. كارگردان  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  آهو (۱۳۹۹)
  ۲ -  گنگ خوابديده (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   تهيه كننده   تدوين   با تشكر از  
 1. نويسنده  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  آهو (۱۳۹۹)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   تهيه كننده   تدوين   با تشكر از  
 1. تهيه كننده  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  گنگ خوابديده (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   تهيه كننده   تدوين   با تشكر از  
 1. تدوين  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  گنگ خوابديده (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   تهيه كننده   تدوين   با تشكر از  
 1. با تشكر از  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  بلوغ (۱۳۷۷)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.