سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

بهروز مقدم

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۲) / عروسك گردان (۱) / نوازنده (۱) / خواننده (۲) / دستيار تداركات (۱) / حمل و نقل  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   عروسك گردان   نوازنده   خواننده   دستيار تداركات   حمل و نقل  
 1. بازيگر  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  قانون (۱۳۷۴)
  ۲ -  آخرين بندر (۱۳۷۳)


 فيلم شناسی :   بازيگر   عروسك گردان   نوازنده   خواننده   دستيار تداركات   حمل و نقل  
 1. عروسك گردان  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  تپلي (۱۳۸۹)


 فيلم شناسی :   بازيگر   عروسك گردان   نوازنده   خواننده   دستيار تداركات   حمل و نقل  
 1. نوازنده  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  فقط آقا مهدي مي تونه (۱۳۵۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   عروسك گردان   نوازنده   خواننده   دستيار تداركات   حمل و نقل  
 1. خواننده  : (۲)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  زرخريد (۱۳۵۷)
  ۲ -  فقط آقا مهدي مي تونه (۱۳۵۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   عروسك گردان   نوازنده   خواننده   دستيار تداركات   حمل و نقل  
 1. دستيار تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  قانون (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   عروسك گردان   نوازنده   خواننده   دستيار تداركات   حمل و نقل  
 1. حمل و نقل  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  الو!الو! من جوجوام (۱۳۷۳)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.