سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

رضا سمساری

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۴) / جانشين مدير توليد (۱) / مدير تداركات (۱) / تداركات (۱) / تداركات نظامي (۱) / دستيار تداركات  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   جانشين مدير توليد   مدير تداركات   تداركات   تداركات نظامي   دستيار تداركات  
 1. بازيگر  : (۴)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  بودن يا نبودن (۱۳۷۷)
  ۲ -  آباداني ها (۱۳۷۱)
  ۳ -  مسافران (۱۳۷۰)
  ۴ -  هشت و نيم شب (۱۳۶۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   جانشين مدير توليد   مدير تداركات   تداركات   تداركات نظامي   دستيار تداركات  
 1. جانشين مدير توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  خانه ابري (۱۳۶۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   جانشين مدير توليد   مدير تداركات   تداركات   تداركات نظامي   دستيار تداركات  
 1. مدير تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  آباداني ها (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   جانشين مدير توليد   مدير تداركات   تداركات   تداركات نظامي   دستيار تداركات  
 1. تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  دايان باخ (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   جانشين مدير توليد   مدير تداركات   تداركات   تداركات نظامي   دستيار تداركات  
 1. تداركات نظامي  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  پرنده آهنين (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   جانشين مدير توليد   مدير تداركات   تداركات   تداركات نظامي   دستيار تداركات  
 1. دستيار تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  زير بامهاي شهر (۱۳۶۸)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.